Jak segregować odpady?

Podstawowe kategorie odpadów

W 2024 roku w Polsce segregacja odpadów obejmuje kilka głównych kategorii, które są zazwyczaj oznaczone różnymi kolorami pojemników:

W 2024 roku w Polsce segregacja odpadów obejmuje kilka głównych kategorii, które są zazwyczaj oznaczone różnymi kolorami pojemników:

  1. Papier (niebieski pojemnik) – Do tego pojemnika wrzucamy gazety, czasopisma, kartony, zeszyty, papierowe opakowania oraz książki.
  2. Szkło (zielony pojemnik) – Tutaj trafiają butelki, słoiki, szklane opakowania, ale bez nakrętek i korków.
  3. Plastik i metal (żółty pojemnik) – W tym pojemniku umieszczamy plastikowe butelki, opakowania, puszki aluminiowe, metalowe wieczka i foliowe torby.
  4. Odpady bio (brązowy pojemnik) – Do tego pojemnika wrzucamy resztki jedzenia, obierki, skorupki jajek, fusy z kawy i herbaty, a także trawę, liście i drobne gałęzie.
  5. Odpady zmieszane (czarny pojemnik) – Tutaj trafiają odpady, które nie mogą zostać posegregowane do innych kategorii, takie jak zabrudzone chusteczki, resztki ceramiki czy zużyte pieluchy.

Odpady problematyczne

Pewne rodzaje odpadów wymagają specjalnego traktowania i nie powinny być wrzucane do standardowych pojemników. Do odpadów problematycznych należą:

  • Elektrośmieci – Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne, takie jak telewizory, komputery, telefony komórkowe czy baterie. W wielu miastach istnieją specjalne punkty zbiórki elektrośmieci.
  • Chemikalia – Farby, lakiery, środki ochrony roślin, oleje i inne substancje chemiczne. Należy je oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
  • Leki – Przeterminowane lub niepotrzebne leki można oddać do aptek, które prowadzą zbiórkę takich odpadów.
TELEFONY-ALARMOWE1-6-DUZE