Działalność społeczno-kulturalna

Placówki dla dzieci i młodzieży

· KLUB PROMYK, ul. Plac Tysiąclecia 1
· KLUB UŚMIECH, ul. Zwierzyniecka 68

Zapraszamy od godziny 14:00

Kluby Seniora

· OSIEDLE PRZYWIŚLE

ul. Niepodległości 4
Zapraszamy w środy od 16-18

· OSIEDLE BOGDANÓWKA
ul. Zwierzyniecka 65
Zapraszamy w środy od 16-18

· OSIEDLE SIARKOWIEC
ul. Świętej Barbary 17
Zapraszamy w piątki od 16-18

TELEFONY-ALARMOWE1-6-DUZE