Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Pół miliona posiłków dla potrzebujących dzieci (informacja prasowa – kliknij aby przeczytać)

Podopieczni TPD w programie „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom

Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od 2012 roku. Skierowany jest on do podopiecznych dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rocznie obejmuje pomocą blisko tysiąc dzieciaków z środowisk zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz problemem niedożywienia.

Program realizowany jest w ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy Fundacja Tesco Dzieciom a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Obie organizacje w ramach współpracy zobowiązały się do wspólnego inicjowania i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w obszarach pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia. Jako obszar partnerstwa wyznaczono walkę z jednym z najistotniejszych problemów społecznych, związanych z ubóstwem i niedożywieniem dzieci i młodzieży.

W obecnej – czwartej już edycji Programu bierze udział blisko 1 000 dzieci z 30 placówek TPD – wśród nich jest również nasze Ognisko / nasza Świetlica: ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE „PROMYK” ul. Plac Tysiąclecia 1 w Tarnobrzegu.

Działania podejmowane w ramach „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” ukierunkowane są na pomoc socjalną i edukację. Każda z placówek biorących udział w programie otrzyma od Fundacji Tesco Dzieciom dotację celową przeznaczoną na zakup żywności oraz niezbędnego wyposażenia kuchennego, które ma służyć do higienicznego i estetycznego przygotowania posiłków. Bardzo ważną kwestią w prowadzeniu programu jest aktywny udział dzieci- są one nie tylko beneficjentami pomocy, ale również jego organizatorami. Podopieczni świetlic biorą udział w komponowaniu jadłospisu, zakupach i przygotowywaniu posiłków- dzięki temu mają szanse na praktyczne nabywanie niezbędnej wiedzy na temat racjonalnego żywienia oraz kształtują swoje pozytywne postawy społeczne.

Ponadto dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach edukacyjnych o tematyce zdrowego odżywiania i trybu życia. Zajęcia te przeprowadzają wychowawcy placówek, w oparciu o materiały edukacyjne udostępnione przez nasza Fundację.

Program finansowany jest ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej prowadzonej na terenie sklepów Tesco w całym kraju oraz ze środków własnych Fundacji Tesco Dzieciom.

Więcej o programie: www.fundacjatesco.pl