Działalność społeczno-kulturalna

 PLACÓWKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • KLUB PROMYK, ul. Plac Tysiąclecia 1
  • KLUB UŚMIECH, ul. Zwierzyniecka 68

ZAPRASZAMY OD GODZINY 14.00

…………………………………………………………………………..

KLUBY SENIORA:

  • OSIEDLE PRZYWIŚLE

ul. Niepodległości 4

Zapraszamy w środy od 16-18

  • OSIEDLE BOGDANÓWKA

ul. Zwierzyniecka 65

Zapraszamy w środy od 16-18

  • OSIEDLE SIARKOWIEC

ul. Świętej Barbary 17

Zapraszamy w piątki od 16-18

…………………………………………………………………………..

Program Działalności Społeczno-Kulturalnej SM „Siarkowiec” na rok 2019 (kliknij aby otworzyć)