Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu,

ul. Moniuszki 3, tel. (15) 823 38 88

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie prac budowlanych, związanych z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych, usytuowanych w Tarnobrzegu:

  • ul. Kopernika 28 ( budynek 3-klatkowy, 9-kondygnacyjny),

  • ul. Zwierzyniecka 61 (budynek 1-klatkowy,  4-kondygnacyjny),

  • ul. Zwierzyniecka 63 (budynek 1-klatkowy,  4-kondygnacyjny),

  • ul. Zwierzyniecka 65 ( budynek 2-klatkowy, 4-kondygnacyjny).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie S.M. „Siarkowiec”, w pok. 204. Cena specyfikacji wynosi 100,0 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2019 r., o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie S.M. „Siarkowiec” – pok. 215, w dniu 20.03.2019 r., o godz. 11.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w kwocie:

- 60000,00 zł (w przypadku oferty złożonej na całe zamówienie),

- 30000,00 zł (w przypadku oferty, dot. wyłącznie budynków 4-kondygn. )

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.