Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Siarkowiec ‘w Tarnobrzegu

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na przyznanie prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Tarnobrzegu przy ulicy:

Dekutowskiego 13/ 59 o pow.użytk. 47,87 m 2 wysokość wkładu bud . 198  000, 00

Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2022 , o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni , Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 3 ,pok. 215.

Mieszkanie można oglądać w dniu 12.09.2022 w godz. 12.00- 13.00

Cenę wywoławczą stanowi wkład budowlany. Wadium w wys. 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 13.09.2022 do godz. 14.00

Przystępujący do przetargu tracą wadium, jeżeli :

– żaden z oferentów nie zaproponuje co najmniej ceny wywoławczej;

– w terminie 30 dni od daty zakończenia przetargu oferent wygrywający nie ureguluje wylicytowanej wysokości wkładu budowlanego

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź unieważnienia bez podania przyczyny.

W przypadku zakończenia przetargu ze skutkiem negatywnym ustala się na dzień 21.09.2022 o godz. 11.00 termin kolejnego (II ) przetargu nieograniczonego na warunkach podanych powyżej.

Wadium w wys. 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia 20.09.2022 do godz. 14.00

Z osobą , której przypadnie prawo pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta zostanie umowa w formie aktu notarialnego na warunkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w telefonicznie pod nr tel. 823-38-88, codziennie w godz. 8.00-14.00

 

…………………………………………………

Likwidacja Węzła Grupowego W-7 przy ul. Niepodległości – zabudowa węzłów indywidualnych w budynkach wielorodzinnych Armii Krajowej 1,3, Tysiąclecia 4

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi2 do SIWZ

Ogłoszenie SM-NT-1A do SIWZ

Informacja z Otwarcia Ofert

Informacja z Wyboru Oferenta

***