Organy Spółdzielni

Zarząd:

Prezes – Augustyn Turek

Z-ca Prezesa – Jacek Foc

Rada Nadzorcza 

Kadencja 2015-2018

 1. Stanisław Żmuda – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Kazimierz Karkut – Zastępca Przewodniczącego

3. Janusz Krzywicki – Sekretarz

4. Stanisław Dąbek – Przewodniczący Komisji Ekonomicznej

5. Józef Kozioł – Przewodniczący Komisji Technicznej

6. Józef Flak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

7. Marek Garboś – Członek Rady Nadzorczej

RADA OSIEDLA PRZYWIŚLE

1. Stanisław Kulig – Przewodniczący

2. Bronisława Zięba – Zastępca Przewodniczącego

3. Józef Flak – Sekretarz

4. Teresa Jonak – Członek

5. Bogusław Łański – Członek

RADA OSIEDLA BOGDANÓWKA

1. Maria Boroń – Przewodniczący

2. Robert Paliwoda – Zastępca Przewodniczącego

3. Stanisław Żmuda – Sekretarz

4. Marek Garboś – Członek

5. Władysław Fornal – Członek

RADA OSIEDLA SIARKOWIEC

1. Ryszard Grabski – Przewodniczący

2.  Jan Kaczor – Zastępca Przewodniczącego

3. Robert Działdowski – Sekretarz

4. Józef Kozioł – Członek

5. Stanisław Dąbek – Członek