Organy Spółdzielni

Zarząd:

Prezes – Augustyn Turek

Z-ca Prezesa – Jacek Foc

Rada Nadzorcza

RADA OSIEDLA PRZYWIŚLE

RADA OSIEDLA BOGDANÓWKA

RADA OSIEDLA SIARKOWIEC