Organy Spółdzielni

Zarząd:

Prezes – Augustyn Turek

Z-ca Prezesa – Jacek Foc

Rada Nadzorcza:

Stanisław Żmuda – Przewodniczący

Ryszard Grabski – Z-ca Przewodniczącego

Janusz Krzywicki – Sekretarz

Stanisław Dąbek

Józef Kozioł

Robert Paliwoda

Dorota Kwiatkowska

RADA OSIEDLA PRZYWIŚLE:

Stanisław Kulig – Przewodniczący

Bronisława Zięba – Z-ca Przewodniczącego

Piotr Kowalik – Sekretarz

Teresa Jonak

Józef Flak

RADA OSIEDLA BOGDANÓWKA:

Adam Turbak – Przewodniczący

Stanisław Żmuda – Z-ca Przewodniczącego

Edmund Korczak – Sekretarz

Grzegorz Nasternak

Robert Paliwoda

RADA OSIEDLA SIARKOWIEC:

Ryszard Grabski – Przewodniczący

Józef Kozioł – Z-ca Przewodniczącego

Janusz Krzywicki – Sekretarz

Stanisław Dąbek

Robert Działdowski