Statut i regulaminy

Regulamin porządku domowego

Regulamin dot. zasad, warunków oraz trybu rozpatrywania skarg i wniosków

Aneks do regulaminu dot. zasad, warunków oraz trybu rozpatrywania skarg i wniosków

Regulamin pracy Zarządu

Regulamin rozliczania zużycia wody

Regulamin wynagradzania członków Zarządu

Regulamin porządku garażowego

Regulamin funduszu remontowego

Regulamin obrad RN

Regulamin organizacyjny

Regulamin rozliczania energii cieplnej

Regulamin rozliczania kosztów i przychodów

Regulamin wymiany i remontu stolarki okiennej

STATUT