Statut i regulaminy

Regulamin porządku domowego

Regulamin dot. zasad, warunków oraz trybu rozpatrywania skarg i wniosków

Aneks do regulaminu dot. zasad, warunków oraz trybu rozpatrywania skarg i wniosków

Regulamin pracy Zarządu

Regulamin rozliczania zużycia wody

Regulamin wynagradzania członków Zarządu

Regulamin porządku garażowego

Regulamin Rady Mieszkańców

Statut

Regulamin funduszu remontowego

Regulamin obrad RN

Regulamin organizacyjny

Regulamin rozliczania energii cieplnej

Regulamin rozliczania kosztów i przychodów

Regulamin wymiany i remontu stolarki okiennej